Öksürük Belirtileri

Öksürük başlangıcına ve öksürüğün nedenine bağlı olarak değişen özellik, belirti ve bulguları bulunmaktadır. Öksürüğün nedenini belirlemedeki bir diğer önemli faktör ise öksürüğün akut veya kronik olup olmadığıdır. Öksürük nasıl anlaşılır? (1)

Akut Öksürük Belirtileri

Akut öksürük belirtileri, enfeksiyonlu ve enfeksiyon kaynaklı olmayan nedenlere sınıflandırılmıştır:

Enfeksiyona bağlı olan akut öksürük: Enfeksiyonu işaret eden belirtiler arasında şunlar bulunmaktadır;

 • Öksürük
 • Ateş
 • Titreme
 • Vücut ağrısı
 • Boğaz ağrısı
 • Bulantı
 • Kusma
 • Baş ağrısı
 • Sinüs basıncı
 • Burun akıntısı
 • Gece terlemesi
 • Geniz akıntısı

Balgam ya da mukus, çoğu zaman bir enfeksiyonun mevcut olduğunu gösterir, ancak enfeksiyon kaynaklı olmayan durumlarda da bu belirtiler görülebilir. (2)

Enfeksiyona bağlı olmayan akut öksürük: Enfeksiyon kaynaklı olmayan bir nedene işaret eden belirtiler arasında, kişinin çevredeki belli kimyasallara veya tahriş edici maddelere maruz kaldığı zaman hırıltılı solunum ile birlikte öksürük oluşması bulunmaktadır. Aynı zamanda, belirli bir yere gidildiğinde rutin olarak kötüleşmeye başlayan öksürükler de bu duruma dâhil edilebilir. Genelde bu belirtiler inhalatörler veya alerji ilaçlarıyla tedavi edilebilmektedir. (3)

Kronik Öksürük Belirtileri

Kronik öksürük belirtilerinin doktorlar tarafından değerlendirilmesi zor olabilmektedir, çünkü kronik öksürük nedeni ile örtüşen birçok belirti ve bulgular bulunmaktadır.

 • Öksürük, çevresel tahriş edicilere bağlı ise, rahatsız edici maddeye maruz kalındığında öksürük kötüleşecektir. Kişinin çevresel bir alerjisi varsa, alerji ilaçlarını kullanırken öksürük gelişebilir. Aynı şekilde kişi eğer sigara dumanına maruz kalıyorsa bu durum öksürüğü kötüleştirebilir. Sigara içen birinin sigarayı artırması ya da bırakması durumunda artan öksürükler yaşanması olağandır. (4)
 • Kişi astım, amfizem veya kronik bronşit gibi kronik bir akciğer hastalığına yakalanırsa, bazı yerlerde veya aktivitelerde gittikçe kötüleşen öksürükler veya normal öksürükler yaşayabilir. Kişinin öksürük atakları olasılığını artıran balgamın olup olmaması öksürük nedenlerine bağlı olarak değişebilmektedir. (5)
 • Öksürüğe kronik sinüs enfeksiyonları, kronik burun akıntısı veya kronik geniz akıntısı neden oluyorsa, kişi genellikle bu belirtilerle ilişkili bulgu ve belirtilere sahip olacaktır. Kişinin problemi kötüleştiğinde öksürük de giderek kötüleşecektir. Altta yatan sorun ele alındığında da öksürüğün artacağı fark edilebilir. (6)

ACE İnhibitörleri (Kronik Öksürük)

Öksürük, ACE inhibitörleri gibi ilaçlarla ilişkilendirilirse, öksürük sıklıkla söz konusu ilaca başlattıktan sonra ortaya çıkar, ancak ilacın kullanımı sırasında herhangi bir zamanda da olabilir. Öksürük genellikle kurudur ve ilaç kesildiğinde de düzelir.

Gastroözofageal Reflü Hastalığı

Gastroözofageal reflü hastalığı ile ilişkili öksürük genellikle mide ekşimesi hissiyle ilişkilendirilir. Bu tür bir öksürük, gün boyunca veya sırt üstü düz bir şekilde yatarken daha da kötüleşir. Ancak hastalık düzgün bir tedavi ile kontrol altına alındığında öksürük de hemen iyileşmektedir. (7)

Akciğer Kanseri (Kronik Öksürük)

Öksürük, altta yatan bir kanserin bir işareti ise, kişinin bir takım belirtileri olabilir. Akciğer kanseri veya hava geçitlerinde bir kanser varsa, kişi öksürürken kan görebilir. Kansere karşı uyarı gösterebilecek diğer bulgu ve belirtiler arasında, yorgunluk, iştahsızlık, açıklanamayan kilo kaybı veya katı veya sıvı gıdaları yutma becerisinde azalma yer almaktadır. (8)

Çocuklarda Öksürük Belirtileri

3 aydan daha küçük bir bebeğin herhangi başka bir belirtisi olmasa bile öksürüğün ciddiye alınması gerekir. Öksürük, beslenme alışkanlıklarında bir değişiklikle veya aktivite seviyesinde azalma ile ortaya çıkarsa çocuğunuz bir sağlık uzmanı tarafından muayene edilmelidir.

Sürekli, uykuyu kesen veya çocuğunuzu yavaşlatan bir öksürük yakından izlenmek zorundadır. Öksürüğün ciddi olmasının muhtemel olması halinde:

 • Bebek nefes almada zorluk çeker
 • Özellikle uyku veya diğer günlük aktivitelere müdahale eder
 • Akciğerlerden kanlı veya kansız mukus gelir
 • Öksürükler bebeği boğacak gibi devam eder, ayrıca kusma meydana gelebilir
 • Spazmlara, özellikle de çocuğunuz nefes alamamasına neden olur

3 haftadan daha uzun süren öksürük yaşıyorsa genellikle bu bir alerji, sinüs enfeksiyonu, astım veya reflü belirtisidir. Ancak bu daha ciddi bir sorun anlamına da gelebilir. Öksürük devam ederse, çocuğun doktor tarafından görülmesi gerekir. (9)

Acil Olarak Tıbbi Yardım Gerektiren Öksürük Belirtileri

Aşağıda sıralanmış olan öksürük belirtilerinin oluşması durumunda derhal tıbbi yardım alınması gerekmektedir:

 • Öksürükle beraber balgam ve ateş varsa
 • Diğer belirtiler kaybolduktan veya azaltıldığında öksürük düzelmezse
 • Öksürük karakterinde değişiklikler (renk, yoğunluk, süreklilik vb.)
 • Evde tedavi yöntemlerine yanıt vermiyorsa
 • Öksürükte kan görülüyorsa
 • Öksürük günlük yaşam aktivitelerine veya uyku döngülerine müdahale ediyorsa
 • Nefes darlığı veya nefes alamama gibi bir sıkıntı varsa (10)

Öksürük Nedir?

Çoğu kişinin sıklıkla yaşadığı öksürük, bir hastalığın belirtisi olabilir. Yaygın olarak soğuk algınlığı gibi bulaşıcı hastalıklardan kaynaklanır, ancak bulaşıcı olmayan nedenleri de bulunmaktadır.

Öksürük, kirlilik, tahriş, gastroözofageal reflü hastalığı, boğmaca, kronik bronşit, astım veya amfizem, akciğerdeki kanseri, kalp yetmezliği, bazı ilaçlar (örneğin ACE inhibitörleri), geniz akıntısı ve sigara içilmesinden kaynaklanabilir.

Öksürük nedeniyle bir doktora başvurduysanız, doktor genellikle öksürüğün nedenine odaklanmaktadır; örneğin, öksürük bir ACE inhibitöründen kaynaklanıyorsa, inhibitör alımını kesmenizi isteyebilir. Piyasada pek çok öksürük bastırıcı ilaçlar da bulunmaktadır. Bununla birlikte, öksürük ilaçlarının öksürük için ne kadar faydalı olup olmadığı hala araştırılmaktadır. (11)

Detaylı bilgi almak için bakınız: Öksürük nedir?

Öksürük Nedenleri

Öksürük neden olur? Öksürükler akut veya kronik olabilir. Akut öksürük aniden başlar ve genellikle 2 ile 3 hafta sürer. Akut öksürük, en çok soğuk algınlığı, grip veya akut bronşit gibi nedenlerden kaynaklanmaktadır. Kronik öksürükler ise 2-3 hafta sürer. Kronik öksürük nedenleri arasında şunlar bulunmaktadır:

 • Kronik bronşit
 • Astım
 • Alerjiler
 • KOAH (kronik obstrüktif akciğer hastalığı)
 • Gastroözofageal reflü hastalığı
 • Sigara içmek
 • Küçük çocuklarda Krup (laringotrakeal bronşit) gibi boğaz hastalıkları
 • Bazı ilaçlar (12)

Öksürüğün nedenleri fazlası için tıklayınız

Öksürük Tedavisi

Öksürük nasıl geçer? Hafif, kısa süreli öksürük için tedavi her zaman gerekli değildir, çünkü muhtemelen birkaç hafta içerisinde kendi başını iyileşecek viral bir enfeksiyondan kaynaklanmaktadır. Dinlenip bol miktarda sıvı içmek ve gerek görülürse ağrı kesici almak yeterli olacaktır.

Öksürüğün altta yatan bir nedeni varsa, tedavi yardımcı olabilir. Örneğin:

 • Astım, solunum yollarındaki iltihaplanmayı azaltmak için inhale steroidlerle tedavi edilebilir.
 • Alerjik olunan şeylerden kaçınmak ve alerjik reaksiyonları hafifletmek için antihistaminikler alınabilir.
 • Bakteriyel enfeksiyonlar antibiyotiklerle tedavi edilebilir.
 • Midenin asidini nötralize etmek için antasitlerle, midenin ürettiği asit miktarını azaltmak mümkündür.
 • Hava yollarınızı genişletmek için KOAH, bronkodilatörler ile tedavi edilebilir

Sigara içiyorsanız, sigarayı bırakmak öksürüğü iyileştirmeye yardımcı olabilmektedir. (13)

Öksürük için hangi doktora gidilir: Öksürük için başlangıç olarak aile hekiminize başvurabilirsiniz. Altta yatan nedene bağlı olarak tanı ve tedavi için bir kulak burun boğaz uzmanından yardım alabilirsiniz. (14)

Öksürük tedavisi detayı için bakınız